نویسنده: ابوالفضل نوبخت

شستشوی فرش

آیا قصدشستن فرش های خود را دارید؟ شاید به این فکر می کنید که برای شستن فرش هایتان ، خانه را انتخاب کنید یا قالیشویی ، با ما همراه باشید تا این انتخاب برایتان آسان شود. 7دلیل که باید قالیشویی رابرای شستن فرش هایتان انتخاب کنید. 1_استفاده ازدستگاه های اتوماتیک…